Algemene Voorwaarden

 

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die Mollie’s worden toevertrouwd. Alle mondelinge of schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden. Tenzij wanneer dit formeel door Mollie’s werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Mollie’s.

1. Leveringsvoorwaarden

Mollie’s zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als je jouw bestelling voor 12u hebt geplaatst, dan verzenden wij deze dezelfde dag. Dit betekent dat het pakket op werkdagen binnen de twee dagen kunt verwachten. (mits jouw gegevens correct zijn). Heb je de bestelling na 12u op vrijdag of op zaterdag en zondag gedaan? Dan kan het zijn dat de post er een dag langer over doet. Dit betekent dat je het pakketje dan op dinsdag kunt verwachten. Mocht je op het moment van levering niet thuis zijn zal Bpost een bericht nalaten en nog 2 maal langskomen. Als we de aflevering van een zending niet kunnen voltooien, om eender welke reden word het pakket terug naar ons verzonden en nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. Het is mogelijk om info mee te geven om een pakje bijvoorbeeld aan de achterdeur of bij de buren achter te laten.

De producten worden verzonden door Bpost. Mollie’s stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn langer duurt door Bpost (ook bij staking), evenmin als voor het verlies, schade of diefstal van de bestelde artikelen. De vervoersrisico’s zijn voor rekening van de koper. Bovendien wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen uitsluitend op de koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, met de leveringskosten inbegrepen. Alle andere risico’s van verlies van en schade aan de artikelen worden overgedragen aan de koper bij levering.

2. Betaalmogelijkheden

Op de website van Mollie’s is het mogelijk om met volgende betaalwijzen te betalen: Bancontact, VISA, Maestro en Mastercard, KBC-App.

Betaling gebeurt steeds via vertrouwde online betaling. De bestelde producten worden pas verzonden na bevestiging van je betaling.

3. Wettelijke garantie

Mollie’s verzekert dat het product in goede staat is. Als dat niet het geval is, heeft de klant recht op een reparatie, vervanging of terugbetaling.

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.

Alle klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen door de klant aan Mollie’s te worden meegedeeld binnen een termijn van 2 dagen na de levering.

Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Mollie’s.

Indien binnen deze termijn van 2 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard.

4. Herroepingsrecht

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

Aan de consument kunnen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.

 Artikels moeten geretourneerd of omgeruild worden binnen de 14 dagen. Stop het retourformulier en de omruil/retourartikels in de originele verpakking. Kleef de retourlabel over de oude adressticker en geef het pakje binnen 14 dagen af bij de Post. De kosten van de retourzendingen zijn op kosten van de koper.

Worden artikels geretourneerd of omgeruild buiten de termijn van 14 dagen, dan kunnen wij deze niet accepteren en gaan wij niet over tot terugbetaling. Wij kunnen deze dan terug aan jou bezorgen (na betaling van 6,40€ verzendkosten)

5. Auteursrecht en handelsmerk

De complete inhoud van de website inclusief teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of eigendom van onze verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Ze mogen uitsluitend met onze toestemming worden gebruikt.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Mollie’s kan niet aansprakelijk gesteld worden voor virussen, noch schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website.

 7. Nauwkeurigheid van gegevens

Wij doen er alles aan om de informatie op onze website op elk moment volledig, nauwkeurig en actueel te houden. Toch kan het gebeuren dat de informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Mollie’s kan niet de nauwkeurigheid en de actualiteit van enige informatie op haar website garanderen.

Mollie’s doet haar uiterste best om de kleuren van elk kledingstuk of artikel waarheidsgetrouw weer te geven op haar website. Hou er echter rekening mee dat de kleuren op de foto’s licht kunnen afwijken van de reële kleuren (afhankelijk van onder andere beeldscherm, lichtsterkte,…). Neem gerust contact met ons op als je twijfelt over een kleur.

8. Wijzigingen algemene voorwaarden

Mollie’s kan op elke moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen. Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij is gevestigd en dit volgens de keuze van de eiser.